PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ARCHÍVUMA


RÖVIDEN AZ ARCHÍVUMRÓL


1. A fényképgalériában látható eredeti papírképek az általános iskola utolsó igazgatójának, Légrádi Istvánnak a fényképgyűjteménye. Mivel én is "Petőfis" voltam - most itt nem részletezett módon - hozzám kerültek a fényképek.
Az iskola életét megörökítő fényképeket véleményem szerint csak "megörzésre" kaptam, így célom, hogy a jővőben a város egyik archívumába kerüljenek a fényképek, de most itt, a "Régi Pécs" honlapon "közkincsé" teszem a gyűjteményt.

A fényképek hátlapja is megtekinthető (ott dátum vagy egyéb megjegyzés is olvasható).

2. A "Régi Pécs" facebook közösség tagjai esetenként saját iskolai csoportképeiket, iskolai emlékeket is küldtek az oldalnak. A Petőfi iskoláról a helyi újságban is megjelent újságcikkek is színesítik a digitális gyűjteményt, kiegészítve az iskolát érintő egyéb adatokkal és képekkel.AZ ISKOLA TÖRTÉNETEPécs oktatástörténetében kiemelkedő szerepet játszott Szieberth Róbert elemi népiskolai felügyelő-igazgató. Kezdeményezésére kevesebb, mint tíz év leforgása alatt öt új elemi iskolát alapított a város! A Szieberth Róbert által alapított elemi iskolák közül negyedikként a Fiume utcai Elemi Népiskola nyitotta meg kapuit. Az épület terveit a budapesti Müller Félix építészmérnök készítette.
Az intézmény a második világháborút követően Petőfi Utcai Általános Iskolaként működött, de a pécsi emberek sokszor csak ispitaaljai iskolának hívták. Az impozáns épületet, 1931. november 12-én adták át az oktatásnak.
Az iskolaépületben helyet kapott 12 tanterem, 6 tanterem a magasföldszinten, 6 pedig az emeleten. Az épület elrendezése "L" alakú, így tulajdonképpen két főépületről beszélhetünk, melyeket egy széles kétkarú lépcsőház köt össze. Az épület egyik szárnyát a leány osztályok, másik szárnyát a fiú osztályok használták.
Az igazgatói lakást a korabeli szokásoktól eltérően az udvari részben, külön bejárattal a Szilágyi Dezső utcai oldalon alakították ki. Ez később több éven keresztűl a gondnok lakása volt.

Pécs egyik legszebb és legkorszerűbb iskolája volt. Ezzel a korabeli sajtó is egyetértett:
"Az úttesttől tarka virág girlandok választják el a monumentális épületet, amelynek napos, világos szobáiból szinte árad a derű. A képek, a folyosók, a hatalmas tágas udvar jókedvre hangolnak. A felszerelés tökéletes. Az apró padok ragyognak a tisztaságtól. Köröskörül virág, mező, gyümölcsöskertek és csend."


Érdemes az utolsó mondatot újra elolvasni: "Köröskörül virág, mező, gyümölcsöskertek és csend." Itt az Ispitalján már az 1920-as években is voltak építkezések, de a harmincas években kezdte elnyerni végleges formáját a környék.

Az iskola épülete ma is áll, termeiben továbbra is oktatás zajlik, de mint Petőfi utcai Általános Iskola megszűnt. Pécs város önkormányzata 1995-ben az 500. sz. Angster József Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola tulajdonába juttatta, azóta az intézmény egyik részlegeként működik.